În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) dvs. ca şi persoană vizată aveţi dreptul de a solicita Operatorului, în ceea ce priveşte datele dvs. cu caracter personal:

  • accesul la acestea;
  • rectificarea sau ştergerea acestora;
  • restricţionarea prelucrării;

Totodată, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor.