DATE IDENTIFICARE:

Denumirea societăţii: S.C. PROGRAMAREA SUCCESULUI S.R.L.

Sediul social: Str. Brailei Nr.50, Biroul nr.1, Bl. BR1B, Sc. 2, Cod 800090, Judeţ Galaţi

Numărul din registrul comerţului: J17/1318/2014

Codul de identificare fiscală: 31210312

Capital social: 200 Ron

Punctul lucru: Orice oraş/orice ţară

Cont bancar: RO34 RZBR 0000 0600 1537 7094, deschis la Raiffeisen BANK

Telefon: 0755 134 053

Email: office@programarea-succesului.ro

Skype: programareasuccesului

 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. PROGRAMAREA SUCCESULUI S.R.L. cu sediul în Str. Brailei Nr.50, Biroul nr.1, Bl. BR1B, Sc. 2, Cod 800090, Judeţul Galaţi, email office@programarea-succesului.ro garantează că va continua să prelucreze datele furnizate de clienţii săi în conformitate cu Regulamentul UE nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

 

DEFINIŢII

 

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

 

„Prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

 

S.C. PROGRAMAREA SUCCESULUI S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

 

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor / clienţilor privind situaţia contului lor de pe www.programarea-succesului.ro, informarea utilizatorilor/clienţilor privind evoluţia şi starea comenzilor, evaluarea produselor şi serviciilor oferite, activităţi comerciale, de promovare a produselor şi serviciilor, de marketing, de publicitate, media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, de statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul consumatorului. Sunteţi de acord să ne încredinţaţi următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de domiciliu, judeţ, oraş, tara, adresa de email, număr de telefon, parola acces cont site, firma pentru care lucraţi, funcţia, statut profesional, adresa de ip. Vă rugăm să nu ne furnizaţi şi alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

 

Vom procesa datele dvs. personale numai în cazul în care avem o bază legală pentru a face acest lucru. Bază legală va depinde de motivele pentru care am colectat şi pentru care trebuie să folosim datele dvs. personale.

În cele mai multe cazuri, va trebui să procesăm datele dvs. personale pentru a le putea introduce în contractul nostru cu dvs.

 

De asemenea, putem prelucra datele dvs. personale într-unul sau mai multe dintre următoarele cazuri:

 • Pentru a respecta o obligaţie legală (de exemplu, cerinţele contabile);
 • Ne-aţi dat consimţământul pentru utilizarea datele dvs. personale (de exemplu, pentru utilizarea în scopuri comerciale);
 • Pentru a vă proteja interesele vitale sau cele ale unei alte persoane (de exemplu, în caz de urgenţă medicală);
 • Face parte din interesele noastre legitime în funcţionarea că o companie de training (de exemplu, în scopuri administrative).

 

Doar copiii cu vârsta de cel puţin 16 ani pot să-şi dea consimţământul. Pentru copiii sub această vârstă, este necesar consimţământul părinţilor sau al tutorilor legali ai copiilor.

 

Prin completarea datelor dvs. în formularul de creare de cont şi/sau de comandă declaraţi că acceptaţi necondiţionat că datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a S.C. PROGRAMAREA SUCCESULUI S.R.L. şi vă daţi acordul expres şi neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate de către S.C. PROGRAMAREA SUCCESULUI S.R.L. şi colaboratorii acestora pentru desfăşurarea şi/sau derularea de către S.C. PROGRAMAREA SUCCESULUI S.R.L. şi colaboratorii acestora de activităţi cum ar fi, dar fără a se limita la activităţi comerciale, de promovare a produselor şi serviciilor de marketing, de publicitate, media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, de statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul consumatorului. Datele sunt stocate/procesate în CMS, Baza de date, email-urilor stabilite pentru a primi mesajele din cadrul formularelor din site (office@programarea-succesului.ro).

 

Operator de date cu caracter personal

Operator de date cu caracter personal  S.C. PROGRAMAREA SUCCESULUI S.R.L..

Colectarea acestor date se face doar cu acordul dumneavoastră.

 

Refuzul dumneavoastră determina imposibilitatea operatorului (S.C. PROGRAMAREA SUCCESULUI S.R.L.,) de a încheia contractul de prestări servicii, de a trimite informaţii sau produsele comandate, acestuia din urmă lipsindu-i una din condiţiile esenţiale, respectiv identitatea părţilor.

 

Responsabilul cu protecţia datelor (DPO)

S.C. PROGRAMAREA SUCCESULUI S.R.L., în calitate de operator, are obligaţia de a asigura respectarea prevederilor GDPR în operaţiunile de prelucrare de date efectuate de către Societate.

 

Vizitatorii site-ului au posibilitatea de a se adresa în orice moment, în mod direct, operatorului Programarea Succesului cu privire la orice aspecte legate de prezentul DPO, utilizând datele de contact de mai jos:

 

E-mail: office@programarea-succesului.ro

 

Care este scopul şi temeiul juridic al prelucrării?

Situaţiile în care S.C. PROGRAMAREA SUCCESULUI S.R.L. va colecta şi prelucra datele Dvs. cu caracter personal şi scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt următoarele:

1. Înregistrare cont pe site-ul www.programarea-succesului.ro;

Colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are scopul principal de a acorda posibilitatea creării unui cont de utilizator, prin intermediul/accesarea căruia veţi avea acces la produsele achiziţionate, precum şi la produsele oferite gratuit. Totodată, unele din aceste date (ex. adresa e-mail, număr telefon) sunt necesare pentru o bună comunicare între societatea noastră şi Dvs., în calitate de client/utilizator, precum şi pentru transmiterea către Dvs. a ofertelor promoţionale, în mod ocazional.

 

De asemenea, în timpul utilizării platformei www.programarea-succesului.ro, sunt colectate de către societatea noastră date referitoare la istoricul căutărilor Dvs., respectiv: articole citite, produse audio-video vizualizate etc. Totodată, cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe platforma noastră de la diverşi furnizori de servicii de analize şi statistici, sunt colectate date precum adresa de ip, durata de utilizare a paginii, paginile vizitate. Toate aceste informaţii colectate au ca scop exclusiv, să optimizăm şi îmbunătăţim funcţionarea platformei noastre, astfel încât să vă oferim o experienţă cât mai plăcută cu ocazia utilizării acesteia.

2. Înscriere la servicii online sau offline (gratuite sau contra-cost);

Scopul prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal în cazul înscrierii la servicii organizate de S.C. PROGRAMAREA SUCCESULUI S.R.L. constă în comunicarea de informaţii legate de serviciul/serviciile la care v-aţi înscris, informarea cu privire la servicii asemănătoare cu cel la care v-aţi înscris, organizate pe viitor şi facturare, în cazul serviciilor contra-cost;

3. Abonare la Newsletter;

 

Scopul de prelucrare datelor cu caracter personal în acest caz este acela de a vă informa despre produsele noastre şi evenimentele organizate de noi şi de marketing direct şi publicitate;

 

Datele sunt culese şi prelucrate în activităţi precum:

 • Validarea conturilor create de utilizatorii înregistraţi (folosind datele colectate prin intermediul formularelor de înscriere);
 • Validarea comenzilor lansate de către utilizatorii intregistrati (folosind datele colectate prin intermediul formularelor de înscriere şi comandă);
 • Contactarea directă (folosind datele colectate prin intermediul formularelor de înscriere);
 • Trimitere de newsletter (folosind adresa de email colectata prin intermediul formularului de contact);
 • Crearea şi implementarea campaniilor de promovare şi marketing;

 

Principii privind prelucrarea datelor

S.C. PROGRAMAREA SUCCESULUI S.R.L., se obliga să respecte principiile de protecţie a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 • Prelucrate în mod corect, legal şi transparent;
 • Colectate în scopuri specificate, explicite şi legitime;
 • Adecvate, relevante şi limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 • Corecte şi actualizate;
 • Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 • Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidenţiale şi disponibile.

 

Ce tip de date personale colectam

Datele personale înseamnă orice informaţie referitoare la dvs. care ne permite să vă identificăm, cum ar fi numele dvs., datele de contact, detaliile de plată şi informaţiile despre accesul dvs. pe www.programarea-succesului.ro.

Putem colecta date personale de la dvs. atunci când rezervaţi un loc pentru participarea la evenimente (direct sau indirect prin intermediul partenerilor noştri de încredere), când creaţi un cont, când utilizaţi site-ul web, când participaţi la un sondaj sau concurs sau când ne contactaţi.

 

Mai exact, putem colecta următoarele categorii de informaţii:

 • Numele şi Prenumele, adresa de domiciliu, oraş, judeţ, tara, statut profesional, firma pentru care lucraţi, funcţia, adresa de e-mail, numărul de telefon;
 • Informaţii despre achiziţiile dvs. de produse şi servicii;
 • Informaţii despre utilizarea de către dvs. a site-ului programarea-succesului.ro;
 • Comunicaţiile pe care le faceţi cu noi sau pe care le direcţionaţi către noi prin scrisori, e-mailuri, servicii de chat, apeluri şi reţele de socializare;
 • Locaţia geografică în timp real a computerului său a dispozitivului dvs. prin GPS şi adresa dvs. IP, împreună cu locaţiile Wi-Fi hotspot şi gsm, dacă utilizaţi funcţii bazate pe locaţie şi activaţi Serviciile de localizare setări pe dispozitiv şi pe computer.

 

Ce date nu stocam niciodată

Datele cardului de plată al Clientului/ Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile şi nici nu vor fi stocate de către S.C. PROGRAMAREA SUCCESULUI S.R.L., ci doar de către instituţia de autorizare a Tranzacţiei sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei entitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

 

3D Secure înseamnă o nouă abordare globală a autentificării cumpărătorilor şi vânzărilor în tranzacţii sigure pe Internet. Această măsură de siguranţă presupune redirecţionarea utilizatorului în momentul efectuării platii pe o pagină securizată, unde înregistrarea fiecărui deţinător de card se face prin atribuirea unui cod de autorizare pentru fiecare tranzacţie online. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic şi Electron) şi MASTERCARD (inclusiv Maestro, dacă au cod CVV/CV2).

 

Cine are acces la datele Dvs.?

Vă aducem la cunoştinţă că, pentru funcţionarea eficientă a platformei, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dvs., cu menţiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protecţia drepturilor Dvs. Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizori externi şi datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

 1. Servicii SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;
 2. Servicii newsletter – prenume, adresa de e-mail, judeţ;
 3. Servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresa;
 4. Servicii de curierat/posta – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresa;
 5. Servicii de procesare plăti online – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresa;
 6. Servicii de comentarii – prenume, e-mail;
 7. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresa, număr de telefon, adresa de e-mail;

 

Cat timp sunt stocate datele Dvs.?

Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării relaţiilor contractuale cu Dvs., precum şi ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripţie.

 

S.C. PROGRAMAREA SUCCESULUI S.R.L., poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior.

 

Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului, pentru care deţinem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligaţiile impuse de lege.

 

Pentru a şti cât timp pot fi păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii:

 • Atunci când achiziţionaţi produse şi servicii, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata relaţiei noastre contractuale;
 • În cazul în care participaţi la o ofertă promoţională, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata ofertei promoţionale;
 • În cazul în care ne contactaţi pentru o întrebare, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară procesării întrebărilor dvs., dar nu mai mult de 5ani de la ultima corespondenta trimisă;
 • În cazul în care creaţi un cont, păstrăm datele dumneavoastră personale până când solicitaţi să le ştergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacţiune activă cu mărcile noastre) definite în conformitate cu reglementările şi îndrumările locale. În acest sens, menţionăm că datele prelucrate pentru acest scop vor fi şterse la 5ani după ultima interacţiune cu utilizatorul contului (ca de exemplu, login în contul dumneavoastră);
 • În cazul în care v-aţi oferit consimţământul pentru marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până când va dezabonaţi sau solicitaţi să le ştergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacţiune activă cu mărcile noastre), definite în conformitate cu reglementările şi îndrumările locale. În acest sens, menţionăm că datele stocate în bazele noastre de date pentru scopul comunicărilor de marketing direct sunt şterse din evidenţele acestor baze de date la 5 ani de la ultima interacţiune cu dumneavoastră;
 • În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer, le păstrăm atâta timp cât este necesar pentru că acestea să îşi atingă scopurile (de exemplu, pe durata unei sesiuni pentru cookie-urile de coş de cumpărături sau cookie-urile pentru ID-uri de sesiune) şi pentru o perioadă definită în conformitate cu reglementările şi îndrumările locale. În acest sens, menţionăm că datele prelucrate prin modulele cookies folosite pentru a furniza publicitate comportamentală online, pentru a ne personaliza serviciile pentru dumneavoastră şi pentru a permite distribuirea conţinutului nostru pe site-uri de socializare (butoane de distribuire destinate afişării site-ului), vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim 5 ani de la colectarea acestora, în baza consimţământului dumneavoastră.

 

Securitatea datelor dvs. Personale

Respectăm proceduri stricte de securitate în stocarea şi dezvăluirea datelor dvs. personale şi pentru a le proteja împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale. Datele pe care ni le furnizaţi sunt protejate cu ajutorul tehnologiei SSL (Secure Socket Layer). SSL este metoda standard în industrie de criptare a informaţiilor personale şi a datelor, pentru că acestea să fie transferate în siguranţă prin internet.

 

Toate detaliile de înscriere sunt transmise printr-o conexiune de tip SSL cu ajutorul infrastructurii de reţea dedicate (Multiprotocol Label Switching-MPLS) şi sunt stocate în conformitate cu Standardele privind Securitatea Datelor.

 

Este posibil ca noi să dezvăluim informaţiile dvs. unor terţe părţi de încredere în scopurile stabilite în această Politică de confidenţialitate. Solicităm tuturor părţilor terţe să dispună de măsuri tehnice şi operaţionale de securitate adecvate, pentru a vă proteja datele personale, în conformitate cu legislaţia irlandeză şi UE privind normele de protecţie a datelor.

 

Procesarea formularelor de contact sau înscriere

S.C. PROGRAMAREA SUCCESULUI S.R.L., va folosi informaţiile pe care le furnizaţi în secţiunea corespunzătoare de contact, existenţa pe site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.

Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secţiunea de înscrieri, este posibil ca, în anumite circumstanţe, să avem obligaţia de a transmite datele dumneavoastră, partenerilor cu care S.C. PROGRAMAREA SUCCESULUI S.R.L., colaborează şi/sau altor terţi furnizori de servicii ai S.C. PROGRAMAREA SUCCESULUI S.R.L.

Cu toate acestea, S.C. PROGRAMAREA SUCCESULUI S.R.L. a adoptat măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum şi prelucrarea în conformitate cu cerinţele GDPR a datelor dumneavoastră, de către entităţile menţionate anterior.

S.C. PROGRAMAREA SUCCESULUI S.R.L. se obliga să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepţia situaţiilor în care există consimţământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza şi în alte scopuri.

 

Exonerare de răspundere

Site-ul www.programarea-succesului.ro poate conţine legături către alte site-uri şi/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea www.programarea-succesului.ro. S.C. PROGRAMAREA SUCCESULUI S.R.L. nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire la conţinutul acestor site-uri şi, prin urmare, nu va putea fi ţinută răspunzătoare pentru conţinutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informaţiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. S.C. PROGRAMAREA SUCCESULUI S.R.L. nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale şi/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

 

Care sunt drepturile Dvs.?

Prin citirea prezentelor Termeni şi Condiţii, aţi luat la cunoştinţă faptul că vă sunt garantate  următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la datele cu caracter personal care vă privesc;
 • dreptul a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;
 • dreptul de a solicita ştergerea datelor în anumite circumstanţe (de exemplu atunci când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile menţionate mai sus);
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • dreptul la restricţionarea prelucrărilor;
 • dreptul de a vă opune prelucrării şi de a solicita ştergerea datelor;
 • dreptul de a fi notificat în caz de încălcări a securităţii datelor;
 • dreptul de a vă retrage consimţământul;
 • dreptul de a depune plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere.

 

Cum aveţi acces la datele dvs?

Pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediate pe adresa S.C. PROGRAMAREA SUCCESULUI S.R.L. în Str. Brailei Nr.50, Biroul nr.1, Bl. BR1B, Sc. 2, Cod 800090, Judeţul Galaţi vă puteţi exercita, în mod gratuit, drepturile menţionate mai sus.

S.C. PROGRAMAREA SUCCESULUI S.R.L. vă va furniza informaţiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu excepţia cazului în care solicitaţi un alt format.

Informaţiile furnizate, precum şi orice comunicare şi măsuri luate în exercitarea de către Dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de S.C. PROGRAMAREA SUCCESULUI S.R.L. gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de Dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, S.C. PROGRAMAREA SUCCESULUI S.R.L. poate:

(i) fie să perceapă o taxă, ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;

(ii) fie să refuze să dea curs cererii.

Astfel, programarea-succesului.ro poate notifica utilizatorii / clienţii privind ofertele curente prin newsletter şi poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

Orice utilizator  /client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul www.programarea-succesului.ro poate opta pentru ştergerea acesteia din baza noastră de date prin trimiterea unui e-mail la adresa office@programarea-succesului.ro cu subiectul „Dezabonare”.

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele Dvs. personale vor fi prelucrate de S.C. PROGRAMAREA SUCCESULUI S.R.L., conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

 

Vă mulţumim!